Bydlete rok ZADARMO

Klienti, kteří rezervují byt v termínu 1.3.-15.4.2019 od nás obdrží BONUS ve formě roční úhrady poplatků spojených s vlastnictvím bytu. ROK tak můžete bydlet ZADARMO! Podmínky akce jsou uvedeny v detailu novinky.

Marketingová akce – Rok bydlení zdarma se vztahuje na klienty (dále jen „kupující“), kteří v době od 1.3.2019 do 15.4.2019 uzavřou se společností ELEMENT LETŇANY s.r.o. (dále jen „prodávající“) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi bytu / studia (dále společně jen „jednotka“) v projektu Element Letňany a zároveň nejpozději do 15.5.2019 uhradí na účet prodávajícího minimálně 15% z kupní ceny jednotky včetně DPH uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

•             Na základě této marketingové akce uzavře prodávající s kupujícím současně s kupní smlouvou na jednotku v projektu Element Letňany, dohodu o úhradě záloh (fixních měsíčních plateb) na následující plnění spojená s užíváním jednotky a s ní související služby (dále jen „dohoda o úhradě“), ve které se prodávající zaváže hradit za kupujícího v souladu s podmínkami stanovenými touto marketingovou akcí:

zálohy na:

provoz výtahu

osvětlení společných prostor

odvoz komunálního odpadu

úklid společných prostor

dodávku vody a odvádění odpadních vod

pojištění objektu

ohřev teplé užitkové vody

servis

dodávku tepla

údržbu zeleně

příspěvek do fondu oprav

havarijní servis

 

fixní platby za:  správu objektu

(zálohy a fixní platby dále jen „platby“)

 

•             Dohoda o úhradě bude uzavřena při podpisu kupní smlouvy, přičemž před uzavřením kupní smlouvy musí být uhrazena celá kupní cena jednotky včetně DPH

•             Dohoda o úhradě bude uzavřena na dobu jednoho roku s počátkem ode dne převzetí jednotky kupujícím

•             Dohodou o úhradě bude maximální výše plateb, které bude prodávající hradit za kupujícího omezena pro jednotlivé kategorie jednotek takto:

  • byty kategorie 1+kk a 2+kk -  maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc
  • byty kategorie 3+kk - maximální výše plateb 5 000,- Kč / měsíc
  • studia  - maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc

•             Na základě ročního vyúčtování plateb bude případný přeplatek plateb vrácen prodávajícímu.

•              Pokud v souvislosti s užíváním jednotky po dobu platnosti Dohody o úhradě vznikne po úhradě plateb prodávajícím kupujícímu nedoplatek na platbách, bude část tohoto nedoplatku vyúčtována prodávajícímu tak, aby prodávající uhradil za klienta v průběhu platnosti Dohody o úhradě maximálně částku rovnající se dvanáctinásobku maximální výše měsíčních plateb. Případná zbylá část nedoplatku bude vyúčtována kupujícímu a kupujícím hrazena.

Dohodu o úhradě není možné směnit za peníze či slevu z kupní ceny jednotky

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek této marketingové akce.