Časté dotazy při nákupu nového bytu

Velmi často se setkáváme s rúznými dotazy ohledně nákupu nového bytu. Připravili jsme tedy pro vás seznam těch nejčastějších dotazů, na které se ptáte. Věříme, že vám budou při výběru nemovitosti užitečné.

Jakými možnými způsoby je možné financovat nákup nemovitosti? Máte nějaké výhodné partnery pro hypotéku?

Svou nemovitost můžete zaplatit z vlastních finančních zdrojů, nebo můžete využít výhodné hypotéky. Finanční služby pro Vás u developerského projektu zajišťuje s Geosan Development spolupracující společnost Stone and Belter. Stačí se obrátit na naše obchodníky, kteří s Vámi proberou možnosti financování Vaší nemovitosti.

Jaký je postup při nákupu nemovitosti?

Pro některé se může zdát nákup nemovitosti složitý. S námi to ale vše zvládnete. Zde je stručný popis jaký je postup při nákupu.

  • Rezervační smlouva Nejprve je nutné podepsat rezervační smlouvu. K tomuto Vám stačí pouze občanský průkaz a 50.000,-Kč na rezervační zálohu. V momentě, kdy je podepsána rezervační smlouva a splněny všechny náležitosti, se již nemusíte obávat, že Vás o vysněný byt někdo připraví.
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní Dalším krokem podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK), která se podepisuje do 30 ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Tato smlouva je obsáhlejší a řeší například způsob provedení klientských změn, jak a kdy bude podepsána kupní smlouva, jasně stanovuje práva a povinnosti obou stran a další. Dále se v této smlouvě jasně stanovuje plateb­ní kalendář s variantou financování. Zde jedinou nutnou podmínkou je 1. splátka ve výši 15% (již zahrnuje rezervační zálohu) splatná do 10 ti dnů od podpisu SoSBK. Zbytek ceny je možné uhradit po kolaudaci, před podpisem kupní smlouvy. Klienti, kteří se rozhodli financovat koupi bytu prostřednictvím hypotéčního úvěru, mohou kontaktovat naše finanční centrum, které jim zpracuje nabídku na financování od různých finančních ústavů. Pakliže se ale jedná o již zkolaudovaný byt a kupní cenu budete hradit bez hypotéky, je možné tuto smlouvu přeskočit a rovnou podepsat smlouvu kupní.
  • Kupní smlouva V době, kdy se již blíží kolaudace, budou klienti informováni a ti, kteří si berou na doplatek kupní ceny hypotéku, připraví ve spolupráci s hypotečním poradcem čerpání prostředků. Všichni klienti však musí provést kontrolu dokončeného bytu, aby se přesvědčili, že je vše podle jejich představ a po finančním vypořádání, tzn. Doplacení celé kupní ceny, již může dojít k podpisu kupní smlouvy a oficiálnímu předání bytu. Kupní smlouvu podává společně s návrhem na vklad vlastnické práva na katastr nemovitostí naše společnost.

Jaké klientské změny si mohu nechat udělat ve své budoucí nemovitosti?

Klientské změny, které se týkají např. změny dispozic, výměny zařizovacích předmětů, úprava rozvodů, či speciální požadavky klienta je možné provádět v termínech, které jsou uvedeny ve smlouvě. Každý druh klientské změny lze provést jen do určité fáze výstavby, proto jsou omezeny předem danými termíny. Pakliže zakoupíte byt po těchto termínech, je možné klientské změny projednat individuálně, nebo je možné je provést po kolaudaci celého projektu.

Klientské změny sjednáváte v klientském centru v ulici U Plynárny, kde jsou vystaveny základní standardy a zařizovací předměty jednotlivých projektů a pro jejich objednání podepisujete dodatek ke smlouvě. Klientská změna se provádí až po uhrazení celé její ceny do termínu stanoveném v dodatku. Je možné si nechat navrhnout architektem vlastní dispozice bytu? Ano je to možné. Můžete využít služeb našeho architekta, nebo si nechat vytvořit návrh od svého. Vše je pak potřeba sjednat a domluvit v klientském centru a v termínech určených pro klientské změny.

Je možné si osobně prohlédnout nabízené vybavení nemovitosti?

V klientském centru v ulici U Plynárny jsou vystaveny všechny základní standardy a zařízení bytu k jednotlivým projektům. Pokud máte individuální požadavky na vnitřní zařízení, rádi Vám doporučíme dodavatele, s kterými spolupracujeme a kteří Vám rádi své produkty předvedou

Je možné navštěvovat a kontrolovat nemovitost v průběhu výstavby?

Bohužel, toto možné není. Na většině projektů je po dokončení hrubé stavby vybudován vzorový byt, který není v nabídce a ve kterém se konají akce „dny otevřených dveří“. Z bezpečnostního hlediska je však pohyb po stavbě nepovolaným osobám zakázán. Svůj byt pak můžete vidět dokončený při jeho oficiální kontrole před podpisem kupní smlouvy.

Za jak dlouho je možné se do nemovitosti nastěhovat od dokončení stavby?

Nastěhování do Vašeho bytu záleží na několika okolnostech. Vše se odvíjí především od toho, kdy uhradíte celou kupní cenu. Jakmile máte vše zaplaceno, půjdete si zkontrolovat svůj byt, zda je vše v pořádku a o této kontrole sepíšete protokol. Pak už jen se svým prodejcem podepíšete kupní smlouvu a dostanete klíče od bytu. Zpravidla se toto dá vše stihnout do jednoho měsíce.

Jaké jsou záruky na nemovitost?

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na zařizovací předměty a technologická zařízení v délce 2 roky a na stavební části Budoucího předmětu převodu v délce 3 roky. Zařizovacími předměty a technologickými zařízeními jsou zejména - vana, umyvadlo, klozetová mísa, zástěna sprchovacího koutu, sprchovací vanička, vodovodní baterie, sifon, vodoměr studené a teplé vody, termostatické hlavice a kalorimetry, koncové prvky elektroinstalace, domácí telefon, kování a zámky dveří, dveřní křídla a obložkové zárubně, svítidla a světelné zdroje, ventilátory, koupelnová skříňka, masážní a hydroizolační vana, pokud jsou předmětem dodávky stavební části Předmětným nemovitostí. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí jednotky (jednotek).

Jakým způsobem uplatňovat reklamace?

Před podpisem kupní smlouvy na byt probíhá kontrola bytu a podepisujete tzv. „protokol o kontrole“, ve kterém máte možnost sepsat případné vady či nedodělky, které dodavatel stavby odstraní do podpisu kupní smlouvy a předání bytu. Při předání bytu obdržíte společně s jinými dokumenty i návod na užívání bytové jednotky, kde najdete veškeré informace o bytu včetně kontaktů na reklamační oddělení. V případě, že se na bytě objeví nějaká závada, kontaktujete reklamačního technika a ten v dohodnutém termínu přijde závadu zkontrolovat a dohodne s Vámi případný termín odstranění závady.

Jaký je rozdíl mezi bytem a studiem?

Na některých projektech pro Vás připravujeme nejen bytové jednotky, ale také ubytovací jednotky, tzv. studia. Studio je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomu určeny. Jde tedy o něco jiného než ateliér, ten není určen k bydlení vůbec. Do katastru je pak taková ubytovací jednotka zapisována jako jiný nebytový prostor. Přihlášení trvalého pobytu na adrese ubytovací jednotky je tedy možné. Vzhledem k tomu, že se jedná o nebytový prostor, vztahuje se na koupi těchto jednotek 21% DPH a bohužel také povinnost uhradit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. Byty v novostavbách jsou oproti tomu v cenové hladině 15% DPH a jejich první majitelé jsou od daně z nabytí osvobozeny. Studia mohou být financována hypotéčním úvěrem.